ការងារ


សេចក្តីជូនដំណឹង

Sale ( 5 Positions )


សេចក្តីជូនដំណឹង


ទីតាំង
Phnom Penh
កាលវិភាគ
Full Time
ប្រាក់ខែ
$700-$800
កាលបរិច្ឆេទបិទ
17-02-2020
ព័​ត៍​មាន​ក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន : V-HOUSE
ឧស្សាហកម្ម : Real Estate / Property
ចំនួនបុគ្គលិក : 20
បង្កើត : 2Years
ទំព័រដើម : translate.google.cn/#view=home&op=translate&sl=zh-CN&tl=en&text=%E6%96%87%E5%91%98

ការពិពណ៌នា: 酒店服务公寓,绿意繁华,紧邻TK商圈和永旺2期,创建多朝向景观城市全新天际线,同享舒适宁静与休闲娱乐生 បន្ថែម

សេចក្ដីសង្ខេបលម្អិត


កាតព្វកិច្ច

  • 需要有房地产的销售工作经验
  • 有望成为顶尖销售高手,收入上不封顶,有望成为优秀组织管理及经营人员  
  • 勇于不断迎接新挑战,能承受较大的工作压力; 
  • 具有良好的沟通、协调能力和吃苦耐劳精神。
  • 有时会需要加班


តម្រូវការ

  • 学历要求:高中以上 
  • 性别要求:不限 
  • 年龄要求:20岁以上
  • 语言要求:中文、柬文、英文等
  • 薪资福利: 底薪400-800美元,+提成ស្ថានភាពស្ថិតិស្ថានភាព

0 មនុស្ស


លេខជ្រើសរើស

5 មនុស្ស

អាយុ

-24

0

25 - 30

0

31 - 35

0

36 - 40

0

41-

0ប្រុស 0            ស្រី 0

0%
0%
0%
0%
0%

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង


ទំនាក់ទំនងលម្អិត
ឈ្មោះ​ទំនាក់ទំនង
Mr. venie
លេខទូរស័ព្ទ
010900713
អ៊ីមែល

ការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន 0
ការងារដែលទាក់ទង 0